Inhoud

Psychologie op je website - Deel 2

14/4/2023
Deel deze blog

Vorige week hebben we psychologie op je website besproken in deel 1, met vijf tips die elk bedrijf kan gebruiken om zijn website een boost te geven. In dit deel besprken we nog drie extra punten die je als bedrijf toe kan passen. Net als vorige week kan je na het lezen van de blog beslissen welke van deze drie tips je wel en niet wil en kan toepassen, zodat je het meeste uit je website kan halen!

1.    Neuromarketing

Neuromarketing heeft alles te maken met wat we al weten over onze hersenen. Er is veel onderzoek gedaan naar neuromarketing op websites, door middel van een zogeheten Eye-Tracker. Bij dit onderzoek worden de ogen van de gebruiker gevolgd, om erachter te komen waar hij of zij naar kijkt en in welke volgorde de website bekeken wordt. Uit het onderzoek is gebleken dat er een vijftal patronen zijn die een belangrijke rol spelen in webdesign:

· 80% van de bezoekerstijd wordt doorgebracht aan de bovenkant van een website. Een klein percentage scrolt naar beneden op bijvoorbeeld de hoofdpagina. Zorg er dus altijd voor dat de informatie die de gebruiker direct ziet bij het openen van de website nuttig is.

· Witruimte trekt de aandacht en zorgt voor rust op elke website, dus ook op die van jou! Met witruimte kan je zorgen dat je bepaalde elementen prioriteit kan geven, zodat je zeker weet dat de gebruiker dit ook in één oogopslag ziet en je een zogeheten natuurlijke flow creëert. Een goed voorbeeld is de call-to-action, als je deze een aantal regels onder een alinea plaatst, ziet de gebruiker dit als prioriteit en dat is automatisch gunstig voor je business.

· 70% van alle bezoekers kijkt naar de linkerzijde van de website. Zorg er dus voor dat je hier de informatie plaatst waar de gebruiker wat aan heeft. Een goed voorbeeld is een menu aan de linkerzijde, met verschillende opties zoals bijvoorbeeld product filters.

· Links bovenin de hoek, staat op negen van de tien websitepagina’s het logo van het bedrijf en dat is geen toeval. Mensen zijn hier aan gewend en zodra het logo ergens anders geplaatst is, zorgt dit voor onbewuste onrust bij de gebruiker. Links bovenin worden de logo’s het meest bekeken en daarom ook het best onthouden, wat er voor kan zorgen dat ze jouw bedrijf niet vergeten.

· De gebruiker volgt standaard een patroon zodra hij of zij op een website komt, namelijk in een F-vorm. Dit betekent dat de gebruiker van horizontaal naar verticaal gaat met zijn of haar ogen, om vervolgens weer van horizontaal naar verticaal te gaan. Het is dus belangrijk dat de informatie op deze manier op de website wordt geplaatst, zodat de kans groot is dat de gebruiker deze informatie tot zich neemt, wat weer kan leiden tot actie en eventueel een aankoop.

 

2.    Hick’s Law

Dit punt is simpel, maar wordt door veel bedrijven toch over het hoofd gezien. Hick’s Law, ook wel RT = a + b log2 (n) genoemd voor de echte fans, zegt: “Hoe meer opties de bezoeker heeft, hoe langer het duurt tot hij een keuze heeft gemaakt”. In andere woorden, teveel keuzes kunnen ervoor zorgen dat de bezoeker juist geen idee heeft wat hij precies moet doen op je website. Niet alleen online zie je Hick’s Law verschijnen, in het dagelijks leven zie je het veel vaker dan je zelf door hebt. Neem bijvoorbeeld een menukaart van een restaurant, als deze kaart lang is en veel opties bevat, is het extreem lastig om een lekkere maaltijd uit te kiezen. Zodra je dan toch iets gekozen hebt, heb je ook vaak het idee dat je toch iets anders had moeten kiezen. Dit is op websites en op het internet ook het geval, hoe meer opties je de bezoeker geeft, hoe meer onzekerheid er ontstaat.

De beste tip die er is, is dat het uiterst belangrijk is dat je Hick’s Law toepast op je landingspagina. De landingspagina, zoals we allemaal weten, is de pagina die de bezoeker als eerste ziet en waar hij zijn mening direct maakt over het bedrijf. Is deze pagina dus een berg aan informatie en knoppen, dan kan dat zeker zorgen voor een negatief effect op de bezoeker. Zorg er dus altijd voor dat Hick’s Law hierin terugkomt, zodat de bezoeker niet overprikkeld wordt!

Bron: usabilla.com


3.    Gestaltwetten

De Gestaltwetten bestaan uit tien verschillende wetten. Wetten die al jaren erg belangrijk zijn in beeldcommunicatie en dat is niet voor niets. Het woord klinkt wat gek, maar betekent simpelweg: de wetten van de eenvoud. De eenvoud van beelden en wat voor effect dit kan hebben op de bezoeker, kan voor veel bedrijven een interessant item zijn. Uiteindelijk draait het om het optimaliseren van je website, dat is waar je de wetten voor gebruikt. Hier volgen vier wetten die het beste toegepast kunnen worden op een website, met een korte uitleg.

1.    De wet van de nabijheid
Zowel stukjes tekst als afbeeldingen die dicht bij elkaar staan, worden door de bezoeker gezien als onderdelen die bij elkaar horen. Het is bij dit onderdeel dus belangrijk dat er gelet wordt op de hoeveelheid witruimte tussen de onderdelen. teveel witruimte zorgt voor verwarring, omdat de bezoeker hierbij moet bepalen of de onderdelen bij elkaar horen, of juist niet. Nabijheid is vooral bij navigatie extreem belangrijk, de items die bij elkaar horen staan dicht bij elkaar op een rijtje, terwijl de items die juist niet bij elkaar horen meer witruimte tussen elkaar hebben. Op deze manier is het gemakkelijk voor de bezoeker om te navigeren op je website!

2.    De wet van de gelijkheid
Bezoekers zullen onbewust onderdelen in groepjes indelen, wat vooral het geval is bij call-to-actions. Als jouw website bijvoorbeeld blauwe knoppen bevat, is het belangrijk dat al deze knoppen ook dezelfde blauwe kleur hebben, zodat de bezoeker meteen weet dat het allemaal bij elkaar hoort en dat ze allemaal hetzelfde werken. Zo maak je het voor je bezoeker een stuk makkelijker, zodat hij ook met plezier je website bezoekt en sneller contact op zal nemen of een product aan zal schaffen.

3.    De wet van de geslotenheid
Stel dat jouw website gebruik maakt van een grote hoeveelheid afbeeldingen, dan wil je er wel voor zorgen dat de bezoeker weet welke afbeeldingen bij elkaar horen en welke juist niet. Vaak wordt dit gedaan door middel van een kader om de groepjes heen, maar kaders zorgen juist voor meer drukte op je website, wat helemaal niet prettig is voor je bezoeker. Gelukkig maken we onbewust groepjes van afbeeldingen die dezelfde vorm hebben en dicht bij elkaar staan, deze geslotenheid zorgt ervoor dat het één geheel wordt en hier zijn kaders dus niet voor nodig. Hoe minder kaders, hoe meer rust op je website.

4.    De wet van de continuïteit
Eigenlijk is deze wet hetzelfde als de tip over Beeldgebruik uit deel 1 van vorige week. Door gebruik te maken van afbeeldingen die de gebruiker richten op een ander deel van de website, kan je er voor zorgen dat de gebruiker bepaalde delen van je website bekijkt, zonder zich daar bewust van te zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld ogen die naar links of rechts kijken,waardoor de gebruiker deze richting onbewust volgt. Deze zogeheten ‘flow’ wordt dus bepaald door continuïteit, geheel onbewust. Het is bij deel 1 al vermeld,maar toch voor de zekerheid: zet naast de gekozen afbeelding belangrijke punten neer die je over wil brengen op de gebruiker, of acties die lopen, zodat zij dit onbewust tot zich nemen en bewust op je call-to-action klikken.

Bekijk net als vorige week goed welke tips je toe kan passen op je website, zodat je zeker weet dat je het maximale haalt uit je bedrijf. Je website is enorm belangrijk en zegt veel over hoe jouw bedrijf bekeken wordt vanuit de ogen van de bezoeker. Zorg er daarom voor dat je het voor je bezoeker zo prettig mogelijk maakt, al is dat soms op een psychologische en onbewuste manier.

Verder lezen.