Websitebezorgd door Bravebird Ventures, Paul Krugerstraat 117-03 te Rotterdam | KVK: 75040387 | BTW-NR: NL860118344B01 | IBAN: NL62KNAB0259138169 | administratie@websitebezorgd.nl

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de processing statement en de Nederland ICT Branche Voorwaarden 2014 van toepassing. Met betaling gaat u akkoord met ontvangsten geldigheid van de voorwaarden en verplicht Bravebird Ventures, handelend onder demerknaam websitebezorgd, zich tot levering conform deze voorwaarden met de volgende aanvullingen:

1: Offertebedragen onder de 800 euro excl. btw dienen binnen deze prijsstelling bijaanvang te worden voldaan. Bedragen hierboven volgen de volgende fasering: 50% van hetoffertebedrag bij opstart, 50% bij productie-gereed zijnde versie. Bij projecten onder de 2000 euro, wanneer het project na 3 maanden nog niet is afgerond zal het laatste gedeelte in rekening worden gebracht.

2: De optionele Jaarservice wordt bepaald via een Service Level Agreement (SLA) voor eengoede, passende service per acceptatiedatum offerte voor de overeengekomen periode meto.a. security, applicatie- en systeembeheer en voorbereidingen beheer ontwikkelomgevingnieuw systeem, test- en productieversie, back up & calamiteitenbeheer, technische supporten servicedesk. Onze systemen staan op een beveiligd, geoptimaliseerd en snelproductieplatform welke dagelijks wordt beheerd. Mocht u zelf ook beheerderstoegang willenhebben, dan bent u medeverantwoordelijk voor de performance, eventuele calamiteiten ende daar mogelijk uit volgende kosten. De jaarservice wordt binnen deze prijsstellingautomatisch per periode verlengd met een wijziging- en opzegtermijn van 1 maand voorde einddatum van de betreffende periode, in verband met onze voorinvestering per gelijkeperiode vooruit voor voldoende service- & productiecapaciteit. De service wordt jaarlijksgecorrigeerd voor kosten wijzigingen in lonen, huisvesting en energie met een maximum vanplus of min 3% per jaar. 

3: Standaard houden we een half uur aan voor onderzoek per issues waarna een inschattingvolgt of iets binnen de garantie of service valt of dat het extra werk is. Ongepland spoedwerkwordt wegens hogere kosten gefaciliteerd tegen 1,5 keer het normale tarief. Ons advies isom tijdig uw wensen kenbaar te maken, advies te vragen en voldoende te reserveren voorpreventief onderhoud om daarmee de kosten laag te houden.

4: De werking van de systemen in de diverse gangbare internetbrowsers en apparaten zoalscomputers, tablets en smartphones valt onder 'best effort uitvoering' wegens de grotediversiteit en versies. In de regel ondersteunen wij de actuele Edge, Firefox, Chrome enSafari browser versies op pc, tablet en mobiel ten tijde van oplevering. Bij nieuwetoekomstige browser versies is (gering en gedeeld) extra werk mogelijk. Specifieke wensen,focus en garanties zijn aanvullend mogelijk.

5: De standaard garantieperiode is gesteld op 3 maanden waarbinnen de systemenvoldoende getest zouden moeten zijn, na 3 maanden volgt beoordeling of zaken binnen SLAvallen indien aanwezig, dan wel een prijsopgave voor de wensen of coulanceregeling inoverleg.

6: Websitebezorgd is niet aansprakelijk voor eventueel verloren inkomsten bij het offline raken van de website/webshop voor of na de oplevering van het systeem.

7: Het opzeggen van een periodieke dienst kan per mail aanadministratie@websitebezorgd.nl met een verzoek om bevestiging die binnen 5 werkdagenwordt verzonden. Hierna kunnen wij helpen met een overdracht en opschoning van uwgegevens.

8: Het systeem kan aanvullend losgemaakt worden van onze systemen en overdraagbaargemaakt met aanpassingen, documentatie, instructie en transitiebegeleiding.